Cirkulär framtid

Aqua d'Or tar nu nästa steg mot cirkularitet genom att i april 2019 lansera den första flaskan som är tillverkad av 100% återvunnen plast (rPET).

 

Vår långsiktiga ambition är att alla Aqua d'Or-flaskor år 2021 kommer att tillverkas av 100% återvunnet material.

Dessutom strävar vi efter att samla in och återvinna så mycket plastavfall så att det till 2022 motsvarar 100% av det material som används för flaskorna.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

5% av alla PET-flaskor återvinns i Sverige. Vi vill inspirera att de sista 15 % av flaskorna returneras och vi vill fortsätta att arbeta nära strategiska partners för att identifiera förbättringsområden och ta initiativ som positivt påverkar den cirkulära ekonomin med särskild hänsyn till plast.